Registracija vozila
na Vašoj adresi!

Registracija vozila
na Vašoj adresi!

Obavljamo kompletan postupak registracije vozila za Vas

S ugovorenom policom obveznog autoosiguranja slobodno uživajte u stvarima koje volite, a stručno i profesionalno osoblje Central agenta odvesti će Vaše vozilo na tehnički pregled te obaviti sve popratne radnje potrebne za registraciju vozila.

Za plaćanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila imate određene pogodnosti!

Jednostavno i sigurno!

Pozivom ili slanjem SMS-a na naš broj dobiti ćete kod koji garantira da je uposlenik Central agenta stigao na Vašu adresu.

Naša usluga uključuje:
- Preuzimanje vozila od strane Central agenta na odabranoj lokaciji/adresi;
- Odvoz vozila na tehnički pregled;
- Obavljanje svih radnji potrebnih za registraciju vozila;
- Povratak vozila na odabranu lokaciju/adresu sa:
   • dokazom o izvršenom tehničkom pregledu (registracijske listove),
   • detaljnim izvještajem o stanju vozila,
   • dokazom o plaćenim taksama i obveznom osiguranju vozila (uplatnice i polica osiguranja).

Usluga je trenutačno dostupna na području cijele FBiH.

Ne morate brinuti za sigurnost svog vozila – povjeravate ga iskusnim vozačima Central agenta koji su za obavljanje tog posla pokriveni policom profesionalne odgovornosti.